System generowania dyplomów dla nasłuchujących

Mikołaj ze stratosfery


Amateur Radio High Altitude Balloon

Balon krótkofalarski z Marek k/Warszawy

7 grudnia 2019 r. godz. 12.00 i 13.00 czasu lokalnego (11.00 i 12.00 UTC)


miejsce startu balonów: https://goo.gl/maps/AyXZz3ubgT77vMBBA locator: KO02NI


dane techniczne dla słuchających:
  • godz. 12.00 * RTTY - 437.600MHz 300/540 7N1 * APRS - 432.500MHz * SSTV- 144.500MHz (FM)
  • godz. 13.00 * RTTY - 437.650MHz 300/540 7N1 * APRS - 432.500MHz * SSTV- 144.550MHz (FM)

dyplom zapisze się na Twoim komputerze w folderze z pobranymi plikami w fomie: twojznak.pdf

strona nie korzysta z ciasteczek, bo i po co?
system powstał w laboratorium Klubu Krótkofalarskiego SP5WWL wzór dyplomu Adrian SQ5AM